Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 7 april 2021

Denna integritetspolicy beskriver Cajochys policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Cajochy använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy. 

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden vars initiala bokstav är versal har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

För ändamålen med denna integritetspolicy:

 • konto betyder ett unikt konto som skapats för dig för att komma åt vår tjänst eller delar av Cajochy-tjänsten.
 • Småkakor är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller någon annan enhet av en webbplats, som innehåller information om din webbhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.
 • Enhet betyder vilken enhet som helst som kan komma åt Tjänsten såsom en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.
 • Personlig information är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar individ.
 • Service hänvisar till webbplatsen.
 • Tjänsteleverantör betyder varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för företagets räkning. Det avser tredjepartsföretag eller individer som är anställda av Företaget för att underlätta Tjänsten, tillhandahålla Tjänsten på uppdrag av Företaget, för att utföra tjänster relaterade till Tjänsten eller för att hjälpa Företaget med att analysera hur Tjänsten används.
 • Tredjepartstjänst för sociala medier hänvisar till vilken webbplats som helst eller någon webbplats för sociala nätverk genom vilken en användare kan logga in eller skapa ett konto för att använda Tjänsten.
 • Användningsdata hänvisar till data som samlas in automatiskt, antingen genererad av användningen av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel längden på ett sidbesök).
 • Hemsida hänvisar till Cajochy, tillgänglig från https://cajochy.com/
 • Du avser individen som har åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person på uppdrag av vilken sådan individ får åtkomst till eller använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Samla in och använda dina personuppgifter

Typer av insamlade data

Personlig information

När du använder tjänsten kan Cajochy be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när Tjänsten används.

Användningsdata kan inkludera information som din enhets Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på dessa sidor, unik enhet identifierare och andra diagnostiska data.

När du använder tjänsten via eller via en mobil enhet kan Cajochy samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, typen av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, din mobila enhets IP-adress, din mobil operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Cajochy kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du använder tjänsten via eller via en mobil enhet.

Spårningstekniker och cookies

Cajochy använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på Cajochy Service och lagra viss information. Spårningstekniker som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera Cajochy Service. Teknikerna som Cajochy använder kan innefatta:

 • Cookies eller webbläsarcookies. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av Cajochy-tjänsten. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den vägrar cookies, kan vår tjänst använda cookies.
 • Flash-kakor. Vissa funktioner i Cajochy Service kan använda lokala lagrade objekt (eller Flash-cookies) för att samla in och lagra information om dina preferenser eller din aktivitet på vår tjänst. Flash-cookies hanteras inte av samma webbläsarinställningar som de som används för webbläsarcookies. 
 • Webbeacons. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webbsignaler (även kallade klara gifs, pixeltaggar och enpixel-gifs) som tillåter Cajochy, till exempel, att räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (till exempel registrerar populariteten för ett visst avsnitt och verifierar systemets och serverns integritet).

Cookies kan vara "beständiga" eller "sessions"-cookies. Beständiga cookies finns kvar på din persondator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare. 

Cajochy använder både sessions- och beständiga cookies för de syften som anges nedan:

 • Nödvändiga/nödvändiga cookies

Typ: Sessionscookies

Administreras av: Cajochy

Syfte: Dessa cookies är viktiga för att ge dig tjänster som är tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har bett om inte tillhandahållas, och Cajochy använder endast dessa cookies för att tillhandahålla dig dessa tjänster.

 • Cookies policy / meddelande Acceptans Cookies

Typ: Beständiga cookies

Administreras av: Cajochy

Syfte: Dessa cookies identifierar om användare har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.

 • Funktionscookies

Typ: Beständiga cookies

Administreras av: Cajochy

Syfte: Dessa cookies tillåter Cajochy att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, såsom att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du behöver ange dina inställningar igen varje gång du använder webbplatsen.

För mer information om de cookies vi använder och dina val angående cookies, vänligen besök Cajochy Cookies Policy eller Cookies-sektionen i Cajochy Privacy Policy.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive övervakning av användningen av Cajochy Service.
 • Så här hanterar du ditt konto: för att hantera Din registrering som användare av Tjänsten. De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i Tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.
 • För fullgörande av ett kontrakt: utvecklingen, efterlevnaden och genomförandet av köpekontraktet för de produkter, föremål eller tjänster som du har köpt eller av något annat avtal med oss genom tjänsten.
 • För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, såsom en mobilapplikations push-meddelanden angående uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktionerna, produkterna eller avtalade tjänsterna, inklusive säkerhetsuppdateringarna, när det behövs eller rimliga för deras genomförande.
 • För att ge dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.
 • Så här hanterar du dina förfrågningar: Att delta och hantera dina förfrågningar till Cajochy.
 • För företagsöverlåtelser: Cajochy kan komma att använda din information för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla av våra tillgångar, vare sig som ett fortsatt företag eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av oss om våra tjänstanvändare är bland de tillgångar som överförs.
 • För andra ändamål: Cajochy kan använda din information för andra ändamål, såsom dataanalys, identifiera användningstrender, bestämma effektiviteten av Cajochys kampanjkampanjer och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Cajochy kan dela din personliga information i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Cajochy kan komma att dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för att kontakta dig.
 • För företagsöverlåtelser: Cajochy kan komma att dela eller överföra din personliga information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av Cajochys verksamhet till ett annat företag.
 • Med affiliates: Cajochy kan komma att dela din information med våra affiliates, i vilket fall Cajochy kommer att kräva att dessa affiliates respekterar denna integritetspolicy. Cajochy är deltagare i Amazon Services LLC Associates Program, ett affiliate-annonseringsprogram som är utformat för att tillhandahålla ett sätt för webbplatser att tjäna reklamavgifter genom att annonsera och länka till Amazon.com.
 • Med affärspartners: Cajochy kan komma att dela din information med Cajochys affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i de offentliga områdena med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför. Om du interagerar med andra användare eller registrerar dig via en tredjeparts sociala medietjänst, kan dina kontakter på tredjeparts sociala medietjänst se ditt namn, din profil, bilder och beskrivning av din aktivitet. På liknande sätt kommer andra användare att kunna se beskrivningar av din aktivitet, kommunicera med dig och se din profil.
 • Med ditt samtycke: Cajochy kan avslöja din personliga information för andra ändamål med ditt samtycke.

Lagring av dina personuppgifter

Cajochy kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Cajochy kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om Cajochy måste behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.

Cajochy kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras i allmänhet under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten hos vår tjänst, eller när Cajochy är lagligt skyldig att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på Cajochys verksamhetskontor och på alla andra platser där de parter som är inblandade i behandlingen finns. Det betyder att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem från din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Cajochy kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för din data och annan personlig information.

Avslöjande av dina personuppgifter

Affärstransaktion

Om Cajochy är inblandad i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Rättsväsende

Under vissa omständigheter kan Cajochy bli skyldig att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

Andra lagkrav

Cajochy kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Följ en laglig skyldighet
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller undersöka eventuella fel i samband med tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Även om Cajochy strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Länkar till andra webbplatser

Cajochy Service kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Cajochy rekommenderar dig starkt att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Cajochy har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar av denna integritetspolicy

Cajochy kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Cajochy kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.

Cajochy kommer att meddela dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande på Cajochy Service, innan ändringen träder i kraft och uppdatera datumet "Senast uppdaterad" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta Cajochy:

 • Via e-post: carol@cajochy.com
 • Genom att besöka denna sida på hemsidan