Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 07 april 2021

Dit privacybeleid beschrijft het beleid en de procedures van Cajochy voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Cajochy gebruikt Uw Persoonsgegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. 

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van Cajochy Service.
 • Koekjes zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten, naast de vele toepassingen ervan.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Persoonlijke gegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Onderhoud verwijst naar de Website.
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het Bedrijf zijn aangesteld om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt.
 • Socialemediaservice van derden verwijst naar elke website of elke sociale netwerkwebsite waarmee een gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Service te gebruiken.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website verwijst naar Cajochy, toegankelijk vanaf https://cajochy.com/
 • Jij betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van de Service kan Cajochy u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, uniek apparaat identifiers en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat, kan Cajochy bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Cajochy kan ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service via of via een mobiel apparaat.

Volgtechnologieën en cookies

Cajochy gebruikt cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op de Cajochy-service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte volgtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om de Cajochy-service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die Cajochy gebruikt, kunnen zijn:

 • Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van de Cajochy-service mogelijk niet gebruiken. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, kan onze service cookies gebruiken.
 • Flash-cookies. Bepaalde functies van de Cajochy-service kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash-cookies) gebruiken om informatie over uw voorkeuren of uw activiteit op onze service te verzamelen en op te slaan. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die voor browsercookies. 
 • Webbakens. Bepaalde delen van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee de Cajochy bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die die pagina's hebben bezocht of een e-mail heeft geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het vastleggen van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen "permanente" of "sessie"-cookies zijn. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat staan wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. 

Cajochy gebruikt zowel sessie- als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

 • Noodzakelijke/essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Cajochy

Doel: Deze cookies zijn essentieel om u de diensten te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet worden geleverd, en Cajochy gebruikt deze cookies alleen om u die diensten te leveren.

 • Cookies Beleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies

Type: permanente cookies

Beheerd door: Cajochy

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

 • Functionele cookies

Type: permanente cookies

Beheerd door: Cajochy

Doel: Deze cookies stellen Cajochy in staat keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren elke keer dat u de website gebruikt opnieuw moet invoeren.

Ga voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies naar het Cookiebeleid van Cajochy of het gedeelte Cookies van het Privacybeleid van Cajochy.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van de Cajochy-service.
 • Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de Service.
 • Om je te contacteren: Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde services, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de uitvoering ervan.
 • Om u te voorzien met nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt gekocht of waar u informatie over heeft aangevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan Cajochy bij te wonen en te beheren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: Cajochy kan uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een lopende onderneming of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarin persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard over onze servicegebruikers tot de overgedragen activa behoren.
 • Voor andere doeleinden: Cajochy kan uw informatie voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van promotiecampagnes van Cajochy en om onze service, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

Cajochy kan uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Met dienstverleners: Cajochy kan uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: Cajochy kan uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van de activiteiten van Cajochy aan een ander bedrijf.
 • Met gelieerde ondernemingen: Cajochy kan uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval Cajochy van die gelieerde ondernemingen zal eisen dat zij dit privacybeleid naleven. Cajochy is een deelnemer aan het Amazon Services LLC Associates Program, een aangesloten advertentieprogramma dat is ontworpen om sites een middel te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken naar Amazon.com.
 • Met zakelijke partners: Cajochy kan uw informatie delen met zakelijke partners van Cajochy om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins communiceert in de openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten openbaar worden verspreid. Als u communiceert met andere gebruikers of u registreert via een sociale-mediaservice van derden, kunnen uw contacten op de sociale-mediaservice van derden uw naam, profiel, foto's en beschrijving van uw activiteit zien. Evenzo kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren en uw profiel bekijken.
 • Met uw toestemming: Cajochy kan uw persoonlijke gegevens voor elk ander doel bekendmaken met uw toestemming.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Cajochy bewaart Uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. Cajochy bewaart en gebruikt uw persoonlijke gegevens voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als Cajochy uw gegevens moet bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

Cajochy bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of Cajochy wettelijk verplicht is om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van Cajochy en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Cajochy zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw persoonlijke gegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Als Cajochy betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Politie

Onder bepaalde omstandigheden kan Cajochy worden verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Cajochy kan Uw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Bescherm en verdedig de rechten of eigendommen van het bedrijf
 • Mogelijke misstanden in verband met de Service voorkomen of onderzoeken
 • Bescherm de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek
 • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Cajochy ernaar streeft om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Links naar andere websites

De Cajochy-service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. Cajochy raadt u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

Cajochy heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Cajochy kan ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Cajochy zal u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Cajochy zal u dit laten weten via e-mail en/of een prominente kennisgeving op de Cajochy-service, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met Cajochy:

 • Per e-mail: carol@cajochy.com
 • Door te bezoeken deze pagina op de website