Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 7. dubna 2021

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady a postupy společnosti Cajochy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů při používání služby a informují vás o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás zákony chrání.

Cajochy používá Vaše osobní údaje k poskytování a zlepšování Služby. Používáním služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. 

Interpretace a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás pro přístup k naší službě nebo částem služby Cajochy.
 • Soubory cookie jsou malé soubory, které web umístí do vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jakéhokoli jiného zařízení a které obsahují podrobnosti o vaší historii procházení na těchto webových stránkách mezi mnoha způsoby použití.
 • přístroj znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Osobní data je jakákoli informace, která se vztahuje k identifikované nebo identifikovatelné osobě.
 • Servis odkazuje na webovou stránku.
 • Poskytovatel služeb se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem Společnosti. Týká se společností nebo jednotlivců třetích stran zaměstnaných Společností za účelem usnadnění Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, poskytování služeb souvisejících se Službou nebo pomoci Společnosti při analýze toho, jak se Služba používá.
 • Služba sociálních médií třetí strany odkazuje na jakoukoli webovou stránku nebo jakoukoli webovou stránku sociální sítě, prostřednictvím které se uživatel může přihlásit nebo vytvořit účet za účelem používání služby.
 • Údaje o použití odkazuje na data shromažďovaná automaticky, buď generovaná používáním Služby nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba trvání návštěvy stránky).
 • webová stránka odkazuje na Cajochy, přístupné z https://cajochy.com/
 • Vy znamená jednotlivce, který přistupuje ke Službě nebo ji používá, nebo společnost či jiný právní subjekt, jehož jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných dat

Osobní data

Při používání Služby vás může Cajochy požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci. Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Emailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Údaje o použití

Údaje o použití

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání Služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné zařízení identifikátory a další diagnostická data.

Když ke Službě přistupujete z mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení, Cajochy může automaticky shromažďovat určité informace, včetně, ale nikoli výhradně, typu mobilního zařízení, které používáte, jedinečného ID vašeho mobilního zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení, vašeho mobilního zařízení. operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Cajochy může také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši Službu nebo když ke Službě přistupujete z mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení.

Technologie sledování a soubory cookie

Cajochy používá cookies a podobné sledovací technologie ke sledování aktivity na Cajochy Service a ukládání určitých informací. Používané technologie sledování jsou majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšení a analýze služby Cajochy. Technologie, které Cajochy používá, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Cookie je malý soubor umístěný na vašem zařízení. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby uvedl, kdy se soubor cookie odesílá. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části služby Cajochy. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby odmítal soubory cookie, může naše služba používat soubory cookie.
 • Flash cookies. Některé funkce služby Cajochy mohou používat místní uložené objekty (nebo soubory cookie Flash) ke shromažďování a ukládání informací o vašich preferencích nebo vaší aktivitě v naší službě. Flash Cookies nejsou spravovány stejným nastavením prohlížeče jako ty, které se používají pro Cookies prohlížeče. 
 • Web Beacons. Některé části naší služby a naše e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako web beacons (také označované jako čisté gify, pixelové tagy a jednopixelové gify), které umožňují Cajochy například počítat uživatele, kteří tyto stránky navštívili. nebo otevřel e-mail a pro další související statistiky webu (například zaznamenávání oblíbenosti určité sekce a ověřování integrity systému a serveru).

Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „relační“ soubory cookie. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco soubory cookie relace jsou odstraněny, jakmile zavřete webový prohlížeč. 

Cajochy používá soubory cookie relace i trvalé soubory cookie pro účely uvedené níže:

 • Nezbytné / základní soubory cookie

Typ: Soubory cookie relace

Spravuje: Cajochy

Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám mohly poskytovat služby dostupné prostřednictvím webové stránky a aby vám umožnily používat některé její funkce. Pomáhají při ověřování uživatelů a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nemohou být služby, o které jste požádali, poskytovány a Cajochy používá tyto soubory cookie pouze k tomu, aby vám tyto služby poskytl.

 • Zásady používání souborů cookie / Přijetí upozornění Soubory cookie

Typ: Trvalé soubory cookie

Spravuje: Cajochy

Účel: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé přijali používání souborů cookie na webových stránkách.

 • Funkční soubory cookie

Typ: Trvalé soubory cookie

Spravuje: Cajochy

Účel: Tyto soubory cookie umožňují společnosti Cajochy zapamatovat si volby, které provedete při používání webové stránky, jako je zapamatování si přihlašovacích údajů nebo jazykových preferencí. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout vám osobnější zkušenost a vyhnout se tomu, abyste museli znovu zadávat své preference pokaždé, když použijete webové stránky.

Další informace o souborech cookie, které používáme, a vašich volbách týkajících se souborů cookie naleznete v Zásadách používání souborů cookie Cajochy nebo v části Zásady ochrany osobních údajů Cajochy.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • K poskytování a udržování naší Služby, včetně sledování využívání služby Cajochy.
 • Chcete-li spravovat svůj účet: ke správě Vaší registrace jako uživatele Služby. Osobní údaje, které poskytnete, vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím Služby, které máte jako registrovaný uživatel k dispozici.
 • Pro plnění smlouvy: vývoj, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, položky nebo služby, které jste zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím služby.
 • Jak vás kontaktovat: Abychom vás kontaktovali e-mailem, telefonními hovory, SMS nebo jinými ekvivalentními formami elektronické komunikace, jako jsou push notifikace mobilní aplikace týkající se aktualizací nebo informativní komunikace související s funkcemi, produkty nebo smluvními službami, včetně aktualizací zabezpečení, je-li to nutné nebo rozumné pro jejich realizaci.
 • Abych vám poskytl s novinkami, speciálními nabídkami a obecnými informacemi o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace dostávat.
 • Pro správu vašich požadavků: Účastnit se a spravovat Vaše požadavky na Cajochy.
 • Pro převody firem: Cajochy může použít Vaše informace k vyhodnocení nebo provedení fúze, odprodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje nebo převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už v rámci nepřetržitého trvání nebo v rámci konkurzu, likvidace nebo podobného řízení, ve kterém jsou osobní údaje, které máme o uživatelích našich služeb, mezi převedenými aktivy.
 • Pro jiné účely: Cajochy může používat vaše informace pro jiné účely, jako je analýza dat, identifikace trendů používání, určování účinnosti propagačních kampaní Cajochy a k vyhodnocování a zlepšování našich služeb, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

Cajochy může sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Společnost Cajochy může sdílet vaše osobní údaje s poskytovateli služeb za účelem sledování a analýzy používání naší služby, aby vás mohla kontaktovat.
 • Pro převody firem: Cajochy může sdílet nebo převádět vaše osobní údaje v souvislosti s nebo během jednání o jakékoli fúzi, prodeji aktiv Společnosti, financování nebo akvizici celého podniku Cajochy nebo jeho části jiné společnosti.
 • S přidruženými společnostmi: Cajochy může sdílet vaše informace s našimi přidruženými společnostmi, v takovém případě bude Cajochy vyžadovat, aby tyto pobočky dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Cajochy je účastníkem programu Amazon Services LLC Associates Program, přidruženého reklamního programu, jehož cílem je poskytnout webům prostředky k vydělávání reklamních poplatků inzercí a propojením s Amazon.com.
 • S obchodními partnery: Cajochy může sdílet vaše informace s obchodními partnery Cajochy, aby vám nabídli určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných prostorách s jinými uživateli, mohou být tyto informace zobrazeny všem uživatelům a mohou být veřejně distribuovány mimo. Pokud komunikujete s jinými uživateli nebo se zaregistrujete prostřednictvím služby sociálních médií třetí strany, vaše kontakty ve službě sociálních médií třetí strany mohou vidět vaše jméno, profil, obrázky a popis vaší činnosti. Podobně si ostatní uživatelé budou moci prohlížet popisy vaší činnosti, komunikovat s vámi a prohlížet si váš profil.
 • S Vaším souhlasem: Cajochy může s vaším souhlasem zpřístupnit vaše osobní údaje pro jakýkoli jiný účel.

Uchovávání vašich osobních údajů

Cajochy bude uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Cajochy bude uchovávat a používat vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud je Cajochy povinna uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešit spory a prosazovat naše právní dohody a zásady.

Cajochy bude také uchovávat údaje o použití pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje používány k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby nebo kdy je společnost Cajochy ze zákona povinna uchovávat tato data po delší dobu.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše údaje, včetně Osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích Cajochy a na jakýchkoli dalších místech, kde se nacházejí strany zúčastněné na zpracování. Znamená to, že tyto informace mohou být přeneseny – a udržovány na – počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu dat mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů následovaný vaším odesláním takových informací představuje váš souhlas s tímto převodem.

Cajochy učiní veškerá přiměřeně nezbytná opatření, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a nebude probíhat žádný přenos vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly včetně zabezpečení vašeho údaje a další osobní údaje.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud se Cajochy účastní fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše osobní údaje přeneseny. Než budou vaše osobní údaje přeneseny a budou podléhat jiným Zásadám ochrany osobních údajů, upozorníme vás.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být Cajochy požádáno o zveřejnění vašich osobních údajů, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na oprávněné žádosti veřejných orgánů (např. soud nebo vládní agentura).

Další zákonné požadavky

Cajochy může zpřístupnit Vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná pro:

 • Dodržujte zákonnou povinnost
 • Chránit a bránit práva nebo majetek Společnosti
 • Předcházet nebo vyšetřovat možné protiprávní jednání v souvislosti se Službou
 • Chraňte osobní bezpečnost Uživatelů Služby nebo veřejnosti
 • Chraňte se před právní odpovědností

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není bezpečný 100%. Přestože se Cajochy snaží používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné webové stránky

Služba Cajochy může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Cajochy vám důrazně doporučuje, abyste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů na každé stránce, kterou navštívíte.

Cajochy nemá žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Cajochy může čas od času aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Cajochy vás upozorní na jakékoli změny zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Cajochy vás o tom informuje e-mailem a/nebo výrazným oznámením o službě Cajochy, než změna nabude účinnosti, a aktualizuje datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů kvůli případným změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, když jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete kontaktovat Cajochy:

 • E-mailem: carol@cajochy.com
 • Návštěvou tato stránka na webové stránce